luchiel: (newi)
[personal profile] luchiel
Немає часу для нас
Немає місця для нас
Що це таке, що наші мрії
Майнули геть від нас?
Хто жити хоче вічно?
Хто хоче жити вічно?

Немає фарту для нас
Все вирішили за нас
Є лиш одна солодка мить, відведена для нас
Хто жити хоче вічно?
Хто хоче жити вічно?

Хто сміє кохати навічно?
Ох, ох, якщо кохання приречено
Але торкнися моїх сліз губами
Доторкнись до мого світу пальцями
І в нас буде ціла вічність
І ми зможемо кохати вічно
Сьогодні наше назавжди
Хто жити хоче вічно?
Хто хоче жити вічно?
Сьогодні наше назавжди
Хто вічно житиме завжди?Нет времени для нас
Нет места для нас
Как это так, что все мечты
Ускользнули прочь от нас?
Кто хочет жить вечно?
Кто хочет жить вечно?

И шанса нет у нас
Все решили за нас
У мира есть, лишь сладкий миг, отложенный для нас
Кто хочет жить вечно?
Кто хочет жить вечно?

Кто отважиться влюбиться навечно?
Ох, ох, если любовь обречена?
Но коснись моих слез губами
Коснись моего мира пальцами
И у нас будет вся вечность
И мы сможем любить вечно
Сегодня наше навсегда
Кто хочет жить вечно?
Кто хочет жить вечно?
Сегодня наше навсегда
Кто вечно будет жить всегда?

__________________
наслушались с малышкой Адама)
давненько же я не переводила песни!
Page generated Sep. 24th, 2017 06:50 am
Powered by Dreamwidth Studios